Η επιχείρηση μας GAS CHEMCLEAN ειδικεύεται σε χημικούς καθαρισμούς 
και εργασίες επιφανειακής κατεργασίας μεγάλου αριθμού μετάλλων και 
κραμάτων στη βιομηχανία και τη ναυτιλία
(ανθρακοχάλυβας, ανοξείδωτος 
χάλυβας, γαλβανισμένος χάλυβας, αλουμίνιο, ορείχαλκος, χαλκός κλπ.) Ο χημικός 
καθαρισμός σήμερα απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό, προϊόντα και γνώση. 
Αυτό οφείλεται τόσο στην αυξανόμενη πολυπλοκότητα της εφαρμογής όσο και 
στις σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Η πιθανή διάβρωση, η απώλεια 
μεταφοράς θερμότητας, η μόλυνση, οι αποθέσεις στα συστήματα είναι μερικά μόνο 
προβλήματα, όπου η εταιρεία μας μπορεί να προσφέρει λύση.
Με την τριακονταετή εμπειρία μας, είμαστε σε θέση να 
προσφέρουμε μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν σε 
οποιαδήποτε απαίτηση χημικού καθαρισμού στη βιομηχανία και τη 
ναυτιλία. Χρησιμοποιώντας κινητές μονάδες η GAS CHEMCLEAN 
μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες χημικών καθαρισμών σε ολόκληρη 
την ελληνική επικράτεια.
Πεδία εφαρμογής χημικών καθαρισμών
 • Λέβητες-Ατμολέβητες-Ατμογεννήτριες και γενικά συστήματα παραγωγής ατμού. 
 • Εναλλάκτες θερμότητας, ψυγεία, συμπυκνωτές, ψυγεία αέρος-γενικά συστήματα ψύξης. 
 • Πύργοι ψύξης (Cooling Towers) 
 • Συστήματα - δίκτυα σωληνώσεων. 
 • Καθαρισμοί δεξαμενών. 
 • Καθαρισμός και παθητικοποίηση ανοξείδωτων επιφανειών. 
 • Pickling & Passivation of new or used Stainless Steel surfaces. 
 • Καθαρισμός και παθητικοποίηση επιφανειών ανθρακοχάλυβα. 
 • Pickling & Passivation of Carbon Steel surfaces. 
 • Εξωτερικοί καθαρισμοί μηχανημάτων. 
 • Χημικοί Καθαρισμοί με σύστημα ΥΠΕΡΗΧΩΝ - Ultrasonic Cleaning. 
 • Καθαρισμός δικτύων παροχής οξυγόνου Ο2 - Απολίπανση (Oxygen cleaning)