...Εξειδικευμένες υπηρεσίες χημικών καθαρισμών
ΣE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΝΑΥΤΙΛΙΑ - ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ